Bếp từ Bluestone điều khiển cơ

Bếp từ Bluestone điều khiển cơ

Tập hợp tất cả các bếp từ Bluestone có hệ thống điều khiển cơ. Bảng điều khiển bao gồm các phím chức năng điện tử được thiết kế lồi lên, người dùng điều khiển bằng cách nhấn xuống để kích hoạt chức năng, chế độ bạn muốn nấu. Các nút nhấn điều khiển cơ của bếp từ Bluestone được minh họa, ghi chú rõ ràng, dễ hiểu, dễ sử dụng với mọi đối tượng.

Bếp từ Bluestone điều khiển cơ

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
Tìm
×