Lò vi sóng Bluestone có chức năng nấu nhanh

Lò vi sóng Bluestone có chức năng nấu nhanh

Tập hợp tất cả các sản phẩm lò vi sóng có chức năng nấu nhanh của Bluestone. Những lò vi sóng này đều sử dụng công nghệ làm nóng với vòng từ kép mắc nối tiếp, giúp nâng cao hiệu suất của bếp và giúp tiết kiệm điện đến 50% so với lò thông thường. Với công nghệ nhiệt đối lưu giúp thức ăn chín nhanh từ trong ra ngoài, giúp bạn nấu thức ăn nhanh hơn 4 lần so với nấu thông thường.

Tập hợp những sản phẩm lò vi sóng Bluestone có chức năng nấu nhanh, sử dụng công nghệ làm nóng với vòng từ kép mắc nối tiếp, hiệu suất nấu ăn cao, tiết kiệm điện năng

Lò vi sóng Bluestone có chức năng nấu nhanh

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Lò vi sóng Bluestone có chức năng nấu nhanh

Tập hợp tất cả các sản phẩm lò vi sóng có chức năng nấu nhanh của Bluestone. Những lò vi sóng này đều sử dụng công nghệ làm nóng với vòng từ kép mắc nối tiếp, giúp nâng cao hiệu suất của bếp và giúp tiết kiệm điện đến 50% so với lò thông thường. Với công nghệ nhiệt đối lưu giúp thức ăn chín nhanh từ trong ra ngoài, giúp bạn nấu thức ăn nhanh hơn 4 lần so với nấu thông thường.

Tập hợp những sản phẩm lò vi sóng Bluestone có chức năng nấu nhanh, sử dụng công nghệ làm nóng với vòng từ kép mắc nối tiếp, hiệu suất nấu ăn cao, tiết kiệm điện năng