Bếp từ Bluestone có nút tạm dừng khi nấu

Bếp từ Bluestone có nút tạm dừng khi nấu

Tập hợp các bếp từ Bluestone có nút tạm dừng khi nấu thông minh, hiện đại giúp bạn có thể tạm dừng công việc nấu ăn tức thì ngay cả khi bếp đang hoạt động: Khi bếp đang hoạt động, nhấn nút “Pause” để tạm dừng việc đun nấu. Nút “Pause” sẽ sáng lên. Đèn tại nút chức năng đang chọn vẫn sáng. Nếu bạn muốn quay lại chế độ nấu trước đó, nhấn nút “Pause” để tiếp tục nấu. Nếu sau 1 phút tạm dừng bạn vẫn chưa nấu lại, bếp sẽ phát ra tiếng bíp 10 lần rồi tắt hẳn. Chế độ tạm dừng khi đang nấu là chức năng tự động thông minh, đem đến sự an toàn cho món ăn của bạn khi đang nấu mà bạn công việc khác, để món ăn không bị cháy khét khi nấu quá nhiệt.

Bếp từ Bluestone có nút tạm dừng khi nấu

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.