Bàn là Bluestone phun hơi ngang

Bàn là Bluestone phun hơi ngang

Tập hợp những sản phẩm bàn là Bluestone phun hơi ngang. Những chiếc bàn là này là bàn là hơi nước hiện đại. Vậy bạn sẽ sử dụng chức năng phun hơi ngang khi nào? Khi bàn là được cài đặt ở chế độ sử dụng hơi nước, bạn có thể sử dụng chức năng phun hơi ngang. Hay khi muốn ủi thẳng quần áo hay rèm cửa được treo trên tường, bạn hãy nhấn chức năng phun ngang, bàn ủi Bluestone sẽ giúp bạn xóa đi các nếp nhăn trên quần áo hay rèm của một cách nhanh nhất. Rất thuận tiện phải không bạn

Bàn là Bluestone phun hơi ngang

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.