nồi cơm điện bluestone màn hình LED

Nồi cơm điện bluestone màn hình LED

Màn hình LED giúp người dùng dễ dàng theo dõi tiến trình nấu cơm cũng như các chế độ nấu cơm có thể giúp ích nhiều cho những lần sau

nồi cơm điện bluestone màn hình LED

Xem tất cả 1 kết quả